8 września 2017, Poznań

Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo.

IX Środowiskowa Konferencja Doktorantów

#nowajakość

Galeria zdjęć. Przesłanie artykułów:

 • 11

  dni

 • 22

  godziny

 • 33

  minuty

 • 44

  sekundy

O Konferencji

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Środowiskowej Konferencji Doktorantów, organizowanej przez Kierowników Studiów Doktoranckich oraz Radę Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy doktorantami i młodymi pracownikami uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Konferencja ta będzie nie tylko miejscem na merytoryczną dyskusję, ale również zacieśnieniem więzi w środowisku naukowym.

Dlaczego warto wziąć udział w GTS 2017?

 • Interdyscyplinarność
 • Szeroki punkt widzenia
 • Aktualna tematyka
 • Nowa, lepsza jakość
 • Spotkania świata nauki z praktykami biznesu
 • Publikacja pokonferencyjna
 • Networking świata młodych doktorantów

Obszary tematyczne konferencji:

 • Ekonomia
 • Finanse
 • Gospodarka światowa/ międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Informatyka ekonomiczna i elektroniczny biznes
 • Polityka regionalna i lokalna państwa i samorządu
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie

Efektem konferencji będzie monografia. Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji zostaną poddane recenzjom

Bez aktywnego udziału w konferencji nie będzie możliwości publikacji.

Ważne terminy

Przesłanie zgłoszeń i abstraktów:
14 sierpnia 2017 r. (przedłużony)

Przesłanie przez organizatorów informacji o akceptacji abstraktu:
21 sierpnia 2017 r.

Uiszczenie opłaty konferencyjnej:
4 września 2017 r.

Opublikowanie programu konferencji:
29 sierpnia 2017 r.

Przesłanie prezentacji:
6 września 2017 r.

Konferencja:
8 września 2017 r.

Przesłanie artykułów:
30 września 2017 r.

Wymagania

Nr konta do wpłat: 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918. W tytule wpłaty prosimy podać: GTS 2017 oraz swoje imię i nazwisko.
Opłatę za konferencję (149 zł) należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2017r.

Program Konferencji

(8 września 2017 r.)

Harmonogram w formacie PDF

09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00 Rozpoczęcie konferencji i wystąpienia w sesji plenarnej (sala 111*)

10:30-10:45 Marcin Leszczyński, OD TRANSFORMACYJNEGO PUBLIC RELATIONS DO BUDOWANIA REPUTACJI PAŃSTWA – POLSKI WKŁAD W ŚWIATOWE ROZWAŻANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWEGO PUBLIC RELATIONS

10:45-11:00 Amadeusz Miązek, INDIVIDUAL AND SITUATIONAL DETERMINANTS OF MANAGERIAL RISK IN CORPORATE GOVERNANCE INCENTIVE POLICIES

11:00 - 11:30 Sesje tematyczne

GOSPODARKA (sala 306*)
prof. dr hab. Małgorzata Doman;
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP
mgr Małgorzata Makuch

11:00-11:15 Stanisław Rzepka, „TWÓRCZA DESTRUKCJA” W INTERPRETACJI JOSEPHA SCHUMPETERA I SZKOŁY AUTRIACKIEJ

11:15-11:30 Wioleta Gaweł, OSTATNI DZWONEK NA ETYKĘ W FINANSACH

TECHNOLOGIA (sala 303*)
dr hab. Tomasz Wanat, prof. nadzw. UEP
mgr Włodzimierz Lewoniewski

11:00-11:15 Piotr Gaczek, ZŁOŻONOŚĆ CENY OFERTY PROMOCYJNEJ A POSTRZEGANA ATRAKCYJNOŚĆ PRODUKTU: EFEKT PŁYNNOŚCI PRZETWARZANIA I POSIADANIA

11:15-11:30 Magdalena Juszczak, TWORZENIE TREŚCI W INTERNECIE – CONTENT MARKETING – JAKO NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO DZIAŁAŃ PRZYNOSZĄCYCH ZYSK

SPOŁECZEŃSTWO (sala 307*)
dr hab. Beata Stępień, prof. UEP
dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska
mgr Paweł Łopatka

11:00-11:15 Roman Bajor, ROLA SAMORZĄDU GMINNEGO W KREOWANIU LOKALNEGO KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

11:15-11:30 Adam Gąsiorek, WYKLUCZENIE CYFROWE W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY NA PRZYKŁADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

11:30 - 11:45 Integracja podczas przerwy kawowej

11:45-13:45 Sesje tematyczne

GOSPODARKA (sala 306)
prof. dr hab. Małgorzata Doman;
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP
mgr Małgorzata Makuch

11:45-12:00 Bartosz Gosciniak, EWOLUCJA PROBLEMU AGENCJI ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

12:00-12:15 Joanna Poprawska, ASPEKTY PODATKOWE I SKŁADKOWE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ

12:15-12:30 Andrzej Palej, PRZECIWDZIAŁANIE SZAREJ STREFIE W POLSKIEJ GOSPODARCE

12:30-12:45 Anna Hnatów, ULGI PODATKOWE W NIEPROFESJONALNYM OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

12:45-13:00 Aleksandra Anna Rabczun, WIELKA BRYTANIA JAKO EUROPEJSKI LIDER W ŚWIADCZENIU POMOCY ROZWOJOWEJ

13:00-13:15 Dorota Barbara Bręczewska, ETYKA W KONTEKŚCIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – STUDIUM PRZYPADKU

TECHNOLOGIA (sala 303)
dr hab. Tomasz Wanat, prof. nadzw. UEP
mgr Włodzimierz Lewoniewski

11:45-12:00 Karolina Borucka, TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE GRUP PRODUCENCKICH FORMĄ WSPARCIA ROLNICTWA

12:00-12:15 Justyna Kozłowska, E-COMMERCE W POLSCE NA TLE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

12:15-12:30 Włodzimierz Lewoniewski, BADANIE ŹRÓDEŁ W POLSKIEJ WIKIPEDII

12:30-12:45 Karina Michalska, SIŁA MARKETINGOWA POLSKIEJ BLOGOSFERY – KOMERCJALIZACJA A TWORZENIE RZETELNYCH TREŚCI

12:45-13:00 Joanna Sobkowiak, GOSPODARKA 4:0 JAKO WYZWANIE DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

13:00-13:15 Kinga Świtalska, KLASTER ENERGII JAKO NARZĘDZIE DO STWORZENIA GMINY SAMOWYSTARCZALNEJ ENERGETYCZNIE

SPOŁECZEŃSTWO (sala 307)
dr hab. Beata Stępień, prof. UEP
dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska
mgr Paweł Łopatka

11:45-12:00 Monika Beata Turkowska, ANALIZA I OCENA WPŁYWU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY KRAJU

12:00-12:15 Arleta Guzowska-Kusaj, ROLA MENEDŻERA W KSZTAŁTOWANIU ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

12:15-12:30 Wojciech Kolasa, EKONOMICZNE KOSZTY I KORZYŚCI MIGRACJI

12:30-12:45 Paweł Łopatka, NAUCZANIE MIKROEKONOMII NA UCZELNI WYŻSZEJ – PODEJŚCIE KONSTRUKTYWISTYCZNE

12:45-13:00 Jarosław Wojtas, GRANICE GOSPODARKI WSPÓŁDZIELENIA. UBER VERSUS UOKIK

13:00-13:15 Katarzyna Nowaczyk, WYZWANIA STAWIANE REKLAMIE PRZEZ POKOLENIE Z

rezerwa

13:45-15:00 Integracja podczas przerwy obiadowej

15:00-16:00 Sesja z praktykami biznesu (sala 111)

16:00-16:30 Podsumowanie i zakończenie + rozdanie certyfikatów (sala 111)

* sale umieszczone w budynku A (budynek główny UEP - al. Niepodległości 10)

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Aleja Niepodległości 10
61-875 Poznań

E-mail: gts@ue.poznan.pl

Profil na facebooku