14 września 2018, Poznań

Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo.

X Środowiskowa Konferencja Doktorantów

Przesyłanie artykułów:

 • 11

  dni

 • 22

  godziny

 • 33

  minuty

 • 44

  sekundy

English version

O Konferencji

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w X Środowiskowej Konferencji Doktorantów, organizowanej przez Kierowników Studiów Doktoranckich oraz Radę Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy doktorantami i młodymi pracownikami uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Konferencja ta będzie nie tylko miejscem na merytoryczną dyskusję, ale również zacieśnieniem więzi w środowisku naukowym.

Dlaczego warto wziąć udział w GTS 2018?

 • Interdyscyplinarność
 • Szeroki punkt widzenia
 • Aktualna tematyka
 • Nowa, lepsza jakość
 • Spotkania świata nauki z praktykami biznesu
 • Publikacja pokonferencyjna
 • Networking świata młodych doktorantów

Obszary tematyczne konferencji:

 • Ekonomia
 • Finanse
 • Gospodarka światowa/ międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Informatyka ekonomiczna i elektroniczny biznes
 • Polityka regionalna i lokalna państwa i samorządu
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie

Uczestnictwo w konferencji umożliwia wygłoszenie referatu z możliwościa publikacji artykułu w wybranym czasopiśmie. Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji zostaną poddane recenzjom.

Referaty oraz artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Bez aktywnego udziału w konferencji nie będzie możliwości publikacji.

Ważne terminy

Przesyłanie zgłoszeń i abstraktów:
15 sierpnia 2018 r. (przedłużony)

Informacje o akceptacji abstraktu:
22 sierpnia 2018 r.

Uiszczenie opłaty konferencyjnej:
1 września 2018 r.

Przesyłanie prezentacji:
10 września 2018 r.

Konferencja:
14 września 2018 r.

Przesyłanie artykułów:
30 września 2018 r.

Archiwum

Wymagania

Nr konta do wpłat: 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918. W tytule wpłaty prosimy podać: GTS 2018 oraz swoje imię i nazwisko.
Opłatę za konferencję (99 zł) należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2018r.
Uwaga: w zależności od wybranego czasopisma, opłata może nie zawierać kosztów publikacji.

Abstrakt

Poster

Artykuł

Wymogi dotyczące artykułu i zasady tworzenia przypisów:

Program Konferencji

(14 września 2018 r.)

Program w formacie PDF

Książka abstraktów w formacie PDF

09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30 Rozpoczęcie konferencji oraz wystąpienia w sesji plenarnej (sala 111*)

 • Uroczyste otwarcie
 • Why is monetary policy inefficient, prof. Louis-Philippe Rochon z Laurentian University (Kanada)
 • Hayek vs bitcoin - kryptowaluty a denacjonalizacja pieniądza, dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP

11:30 - 12:00 Integracja podczas przerwy kawowej

12:00 - 13:30 Sesje tematyczne

GOSPODARKA (sala 306*)

 • Ocena efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce
 • Impact of the market abuse regulation on the value of investments in derivatives published in the financial statements of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange (GPW)
 • Wpływ niskich stóp procentowych na zadłużenie polskich spółek giełdowych
 • Rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce w latach 2007-2013, a realizacja polityki spójności Unii Europejskiej

TECHNOLOGIA (sala 303*)

 • Changes in the employment structure caused by the development of automation technology
 • Rozwój rachunkowości a cyberprzestrzeń w społeczeństwie sieci
 • Wyzwania związane z wprowadzaniem usług telemedycznych w Polsce. Badanie prywatnych operatorów medycznych
 • SEM, SEO i PPC - czym są i dlaczego Internet jest bardzo dobrym źródłem pozyskania klienta i budowania wizerunku

SPOŁECZEŃSTWO (sala 307*)

 • Polityka makroekonomiczna Niemiec w latach 1990-2018
 • Charakterystyka studiów doktoranckich oraz wybrane trudności w funkcjonowaniu samorządności doktoranckiej w obszarze nauk ekonomicznych
 • Dostępność do usług medycznych w Polsce
 • Społeczna odpowiedzialność uczelni

13:30 - 14:30 Sesja plakatowa. Integracja podczas przerwy obiadowej.

14:30 - 15:30 Sesje tematyczne

GOSPODARKA (sala 306)

 • Zarys współpracy gospodarczej Polski oraz Korei Południowej
 • Bezpieczeństwo energetyczne a własność państwowa
 • Gmina samowystarczalna energetycznie - przyszłość lokalnego systemu planowania energetycznego w jednostkach samorządu terytorialnego

TECHNOLOGIA (sala 303)

 • Rzeczywistość rozszerzona jako radykalna innowacja – omówienie koncepcji
 • Doświadczenia zakupowe jako główna determinanta kreowania zaufania w handlu
 • Sieć biznesowa jako spektrum komunikacji - na przykładzie technologii BIM w Polsce

SPOŁECZEŃSTWO (sala 307)

 • Uczelnie galicyjskie doby autonomii
 • Ekonomiczne koszty japońskiej polityki migracyjnej
 • Zabezpieczenie emerytalne w krajach protestanckich na przykładzie Estonii i Łotwy

15:30 - 16:00 Integracja podczas przerwy kawowej

16:00 - 17:30 Sesja z praktykami biznesu (sala 111)

 • Współtworzenie produktów z konsumentami - Case Study Chias, Chias Brothers Europe Sp. z o. o.
 • Wsparcie startupów przy pomocy instrumentów finansowych, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego
 • Świat z perspektywy Franklin Templeton, Franklin Templeton Investments Poland

17:30 - 17:50 Uroczyste zakończenie + rozdanie certyfikatów oraz prezentów (sala 111)

* sale umieszczone w budynku A (budynek główny UEP - al. Niepodległości 10)

Rejestracja

Krok 1. Wypełnij formularz rejestracyjny

Krok 2. Zdecyduj który z poniższych wariantów wybierasz

Krok 3. Dokonaj opłaty zgodnie z wybranym przez Ciebie wariantem

Koszty

Udział bierny

PLN0
 • Wejście na wszystkie sesje naukowe
 • Wejście na sesje z praktykami biznesu
 •  
Rejestracja

Udział czynny

PLN99
 • Wejście na wszystkie sesje naukowe
 • Wejście na sesje z praktykami biznesu
 • Przerwy kawowe, przekąski
 • W przypadku artykułów w języku angielskim - publikacja w czasopiśmie Research Papers in Economics and Finance (po pozytywnej recenzji)
 • W przypadku artykułów w języku polskim (po pozytywnej recenzji):
Rejestracja

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Aleja Niepodległości 10
61-875 Poznań

E-mail: gts@ue.poznan.pl

Profil na facebooku