Komitet organizacyjny

mgr Włodzimierz Lewoniewski (przewodniczący)
mgr Dariusz Budkiewicz
mgr Piotr Kałużny
mgr Marianna Krzakiewicz
mgr Paweł Łopatka
mgr Weronika Łusiewicz
mgr Katarzyna Mierzejewska
mgr Aleksandra Rabczun
mgr Katarzyna Woźniak
mgr Katarzyna Wysocka